huen

Aktuális projektek

::::::::::::::::::::

Projekt címe: Innovatív technológia kifejlesztése és alkalmazása szerves mikro-szennyezőanyagok eltávolítására

Program neve: Magyar-Francia Kétoldalú Tudományos és Technológiai Együttműködés, TÉT_FR_16

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Pályázati azonosítószám: TÉT_16-1-2016-0107

Projekt futamideje: 2017.01.01. –  2018.12.31.

Projekt típusa: kétoldalú együttműködés

Projekt partner: École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, L’Equipe Chimie et Ingénierie des Procédés, https://www.ensc-rennes.fr/recherche/equipe-cip/

Összefoglaló: A projekt célja hatékony biodegradációs módszerek kidolgozása mikro-szennyezőanyagok vízből történő eltávolítására. A célvegyületek elsősorban gyógyszerhatóanyag maradványok, melyek bár a vizekben csak kis mennyiségben (μg/l vagy ng/l) vannak jelen, mégis specifikus káros hatásokat okozhatnak sejt- és molekuláris szinten. Cél bioaugmentációs technológia alkalmazása exogén törzsek vagy mikrobiális közösségek felhasználásával.

::::::::::::::::::::

Logo

Projekt címe: „SCALE” Szkandium vegyületek és szkandium alumínium ötvözetek előállítása európai fémipari melléktermékekből (Production of Scandium compounds and Scandium Aluminum alloys from European metallurgical by- products)

Program neve: H2020-EU.3.5.3

Támogató: Európai Unió

Pályázati azonosítószám: ID: 730105

Projekt futamideje: 2016.12.01. – 2020.11.30.

Projekt típusa: konzorciális

Projekt partnerek: Konzorcium: http://cordis.europa.eu/project/rcn/206331_en.html

Összefoglaló: A projekt fő célkitűzése az Európai Unió területén található, nagy koncentrációban skandiumot (Sc) tartalmazó hulladékok, konkrétan a bauxitgyártás hulladékának (vörösiszap Sc: 100-150ppm) és a TiO2 ipar (festékpigment gyártás) savas jellegű hulladékának (Sc: 50-100 ppm) hatékony hasznosítása Sc kivonásra, ezáltal biztosítani az EU repülőgépgyártó és a high-tech ipara számára nélkülözhetetlen Sc igényt EU szinten. A projekt innovatív technológiákat fejleszt a Sc kivonására, leválasztására, finomítására és ötvözetgyártásra, melyeket laboratóriumi és próbapadi szinten validál, igazolva a technológia műszaki és gazdasági megvalósíthatóságát, figyelembe véve a technológia hulladékainak környezeti és emberi egészségre gyakorolt kockázatát.

::::::::::::::::::::

Bioszén fotó

Projekt címe: Bioszén felületkémiai és fizikai jellemzőinek talajbiológiai hatásai különböző bioszén-talaj rendszerekben

Program neve: OTKA Kutatás

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Pályázati azonosítószám: NKFI120464

Projekt futamideje: 2016.11.01 – 2019.10.31.

Projekt típusa: Kutatás (nem konzorciális)

Projekt partnerek: BME, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (Kutatóhely)

Összefoglaló: A szakirodalomban jelenleg kevés információ lelhető fel a bioszén fizikai-kémiai tulajdonságainak talajközösségre gyakorolt hatásáról.
Pályázatunk fő célja, ehhez kapcsolódva, kölcsönhatások elemzése és összehasonlító értékelése különböző bioszén-talaj rendszerekben, különös tekintettel a bioszén felületkémiai valamint fizikai jellemzőinek  talajbiótára gyakorolt hatásaira. Olyan alapfolyamatok felderítését célozzuk meg, amelyekkel a bioszén befolyásolja a talaj tápanyag- és vízgazdálkodását, szerkezeti jellemzőit továbbá élőhely funkciójának ellátását a mikroorganizmusok, növényi gyökerek és talajlakó állatok számára.

::::::::::::::::::::

Projekt címe: Vörösiszap hatása a talaj biótára

Program neve: OTKA PD_16

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Pályázati azonosítószám: PD 121172

Projekt futamideje: 2016.10.01. –  2019.09.30.

Projekt típusa: Posztdoktori projekt (nem konzorciális)

Projekt partner: BME, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (Kutatóhely)

Összefoglaló: A vörösiszap a timföldgyártás mellékterméke, többféle újrahasznosítása lehetséges, melyek közül az egyik az agronómiai hasznosítás, például homoktalajok javítására. Ugyanakkor ma még keveset tudunk a vörösiszapnak a talaj biológiai aktivitására gyakorolt hatásáról. A projekt fő célja az, hogy megértsük, hogy a vörösiszap hogyan hat a talaj biota aktivitására és életkörülményire. Igyekszünk meghatározni az összefüggéseket a kezelt homokos talajban rövid és hosszú távon lejátszódó fizikai, kémiai és biológiai változások között.

::::::::::::::::::::

Projekt címe: Vörösiszap hatása homoktalajok mikrobiális aktivitására

Program neve: OTKA PD

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Pályázati azonosítószám: PD 115871

Projekt futamideje: 2016.01.01. –  2017.12.31.

Projekt típusa: Posztdoktori projekt (nem konzorciális)

Projekt partner: BME, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (Kutatóhely)

Összefoglaló: A vörösiszap, amely egy ipari melléktermék, újrahasznosítható talajjavító anyagként homoktalajokban. Az eddigi kutatások azonban főként a vörösiszapnak a talajok fizikai és kémiai tulajdonságaira gyakorolt hatásával foglalkoztak és nem vizsgálták a talaj mikrobiális aktivitásában bekövetkező változásokat. A projekt fő célkitűzése, hogy tisztázza a vörösiszapnak a talaj mikroflórájának aktivitására gyakorolt hatásait a kezelt homoktalajokban, és hogy azonosítsa a rövid és közepes távú változásokat a mikrobiális aktivitásban és a mikrobiális közösség szerkezetében. További cél a vörösiszap saját mikroflórájának vizsgálata.