huen

Aktuális projektek

 • Metagenomikai módszerekre alapozott oltóanyagok kifejlesztése policiklikusos aromás szénhidrogének in-situ bioremediációjára, új online monitoring rendszer támogatásával (NKFIH 4283-1/2017VKE_17)

  Projekt címe: Metagenomikai módszerekre alapozott oltóanyagok kifejlesztése policiklikusos aromás szénhidrogének in-situ bioremediációjára, új online monitoring rendszer támogatásával

  Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

  Program neve: NKFIH „Versenyképességi és kiválósági együttműködések (VKE_17)”

  Pályázati azonosítószám: NKFIH 4283-1/2017VKE_17

  Projekt futamideje: 2018. 03. 01 – 2021. 02. 28

  Projekt típusa: konzorciális

  Projekt partnerek: ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft (konzorciumvezető)

  Fermentia Mikrobiológiai Kft. (konzorcium partner)

  ELTE (konzorcium partner)

  BME, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (konzorcium partner)

  Összefoglaló

  Ez a projekt egy úgynevezett metagenomikai fejlesztést céloz meg, azaz a természetes környezetből vett mintákban található örökítő anyagot vizsgál szennyezett talajok policiklikus aromás szénhidrogénjeinek lebontására molekuláris biológiai, metagenomikai, és klasszikus mikrobiológiai tudás összefonódásával.

  Posted at 2018-03-12 » By : » Categories : Aktuális projektek »
 • Baktériumok együttműködését befolyásoló ciklodextrin alapú csapdák (OTKA Kutatás)

                

                  

  Projekt címe: Baktériumok együttműködését befolyásoló ciklodextrin alapú  csapdák

  Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

  Program neve: OTKA kutatás

  Pályázati azonosítószám: NKFI 125093

  Projekt futamideje: 2017. 10. 01 – 2020. 09. 30

  Projekt típusa: Kutatás (nem konzorciális)

  Projekt partnerek: Cyclolab Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Kft. (Kutatóhely)

  BME, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (Közreműködő)

  Összefoglaló: A baktériumpopulációk egyedei közötti együttműködés tipikus formája a quorum sensing (QS), mely jelzőmolekulák kibocsátása és érzékelése útján ad információt a közösség tagjainak az egyedsűrűségről. Ez teszi lehetővé, hogy a baktériumok közösségként (kvázi többsejtű szervezetként) működjenek. Bizonyos sejtkoncentráció felett kezdődik a biofilmképzés, toxinok, virulenciafaktorok közös termelése, antibiotikumokkal szembeni ellenálló képesség (rezisztencia) kifejlesztése, egyes fajoknál fény kibocsátása (biolumineszcencia), stb. A QS a sejtsűrűségről folytatott kommunikáció. A Gram negatív baktériumok N-acil-L-homoszerinlaktonok (AHL), a Gram-pozitív baktériumok bizonyos peptidek kibocsátásával jeleznek. Kutatásunk célja a jelzőmolekulák megkötésére képes ciklodextrin (CD)-alapú csapdák kifejlesztése, hogy ezáltal gátoljuk a baktériumok együttműködését, pl. a biofilmképzést, fénykibocsátást, fertőzőképességét. Egy sor CD-származékot állítunk elő és próbálunk ki különféle bakteriális tesztekben: monomereket és polimereket, pozitívan és negatívan töltött származékokat, hosszabb-rövidebb alkilláncokkal, esetenként fluoreszkáló csoportokkal is dekorálva.
  Kifejlesztünk egy egyszerű szűrővizsgálatot a fényt kibocsátó A. fischeri baktériummal, és ezzel tanulmányozzuk első lépésben a különféle CD-származékokat.
  Kölcsönhatás-vizsgálatokat is végzünk, hogy mélyebben értsük a CD-alapú csapdák működését, és hogy találjunk különösen hatékony származékokat a gyűrű üregének mérete, töltése, a szubsztituensek minősége és száma tekintetében.

  Posted at 2018-02-27 » By : » Categories : Aktuális projektek »
 • Vörösiszap hatása a talaj biótára (OTKA PD_16)

  Projekt címe: Vörösiszap hatása a talaj biótára

  Program neve: OTKA PD_16

  Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

  Pályázati azonosítószám: PD 121172

  Projekt futamideje: 2016.10.01. –  2019.09.30.

  Projekt típusa: Posztdoktori projekt (nem konzorciális)

  Projekt partner: BME, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (Kutatóhely)

  Összefoglaló: A vörösiszap a timföldgyártás mellékterméke, többféle újrahasznosítása lehetséges, melyek közül az egyik az agronómiai hasznosítás, például homoktalajok javítására. Ugyanakkor ma még keveset tudunk a vörösiszapnak a talaj biológiai aktivitására gyakorolt hatásáról. A projekt fő célja az, hogy megértsük, hogy a vörösiszap hogyan hat a talaj biota aktivitására és életkörülményire. Igyekszünk meghatározni az összefüggéseket a kezelt homokos talajban rövid és hosszú távon lejátszódó fizikai, kémiai és biológiai változások között

  Posted at 2017-12-11 » By : » Categories : Aktuális projektek »
 • Bioszén felületkémiai és fizikai jellemzőinek talajbiológiai hatásai különböző bioszén-talaj rendszerekben (OTKA Kutatás)

  Projekt címe: Bioszén felületkémiai és fizikai jellemzőinek talajbiológiai hatásai különböző bioszén-talaj rendszerekben

  Program neve: OTKA Kutatás

  Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

  Pályázati azonosítószám: NKFI120464

  Projekt futamideje: 2016.11.01 – 2019.10.31.

  Projekt típusa: Kutatás (nem konzorciális)

  Projekt partnerek: BME, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (Kutatóhely)

  Összefoglaló: A szakirodalomban jelenleg kevés információ lelhető fel a bioszén fizikai-kémiai tulajdonságainak talajközösségre gyakorolt hatásáról.
  Pályázatunk fő célja, ehhez kapcsolódva, kölcsönhatások elemzése és összehasonlító értékelése különböző bioszén-talaj rendszerekben, különös tekintettel a bioszén felületkémiai valamint fizikai jellemzőinek  talajbiótára gyakorolt hatásaira. Olyan alapfolyamatok felderítését célozzuk meg, amelyekkel a bioszén befolyásolja a talaj tápanyag- és vízgazdálkodását, szerkezeti jellemzőit továbbá élőhely funkciójának ellátását a mikroorganizmusok, növényi gyökerek és talajlakó állatok számára.

  Posted at 2017-12-11 » By : » Categories : Aktuális projektek »
 • „SCALE” Skandium kinyerés és hasznosítás európai fémipari melléktermékekből (H2020-EU.3.5.3)

  Projekt címe: „SCALE” Skandium kinyerés és hasznosítás európai fémipari melléktermékekből (Production of Scandium compounds and Scandium Aluminum alloys from European metallurgical by- products)

  Program neve: H2020-EU.3.5.3

  Támogató: Európai Unió

  Pályázati azonosítószám: ID: 730105

  Projekt futamideje: 2016.12.01. – 2020.11.30.

  Projekt típusa: konzorciális

  Projekt partnerek: Konzorcium: http://cordis.europa.eu/project/rcn/206331_en.html

  Összefoglaló: A projekt fő célkitűzése az Európai Unió területén található, nagy koncentrációban skandiumot (Sc) tartalmazó hulladékok, konkrétan a bauxitgyártás hulladékának (vörösiszap Sc: 100-150ppm) és a TiO2 ipar (festékpigment gyártás) savas jellegű hulladékának (Sc: 50-100 ppm) hatékony hasznosítása Sc kivonásra, ezáltal biztosítani az EU repülőgépgyártó és a high-tech ipara számára nélkülözhetetlen Sc igényt EU szinten. A projekt innovatív technológiákat fejleszt a Sc kivonására, leválasztására, finomítására és ötvözetgyártásra, melyeket laboratóriumi és próbapadi szinten validál, igazolva a technológia műszaki és gazdasági megvalósíthatóságát, figyelembe véve a technológia hulladékainak környezeti és emberi egészségre gyakorolt kockázatát.

  Weboldal: http://scale-project.eu/

  Posted at 2017-12-11 » By : » Categories : Aktuális projektek »
 •  Innovatív technológia kifejlesztése és alkalmazása szerves mikro-szennyezőanyagok eltávolítására (TÉT_FR_16)

  Projekt címe: Innovatív technológia kifejlesztése és alkalmazása szerves mikro-szennyezőanyagok eltávolítására

  Program neve: Magyar-Francia Kétoldalú Tudományos és Technológiai Együttműködés, TÉT_FR_16

   

  Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

  Pályázati azonosítószám: TÉT_16-1-2016-0107

  Projekt futamideje: 2017.01.01. –  2018.12.31.

  Projekt típusa: kétoldalú együttműködés

  Projekt partner: École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, L’Equipe Chimie et Ingénierie des Procédés, https://www.ensc-rennes.fr/recherche/equipe-cip/

  Összefoglaló: A projekt célja hatékony biodegradációs módszerek kidolgozása mikro-szennyezőanyagok vízből történő eltávolítására. A célvegyületek elsősorban gyógyszerhatóanyag maradványok, melyek bár a vizekben csak kis mennyiségben (μg/l vagy ng/l) vannak jelen, mégis specifikus káros hatásokat okozhatnak sejt- és molekuláris szinten. Cél bioaugmentációs technológia alkalmazása exogén törzsek vagy mikrobiális közösségek felhasználásával.

  Posted at 2017-12-11 » By : » Categories : Aktuális projektek »