huen

Aktuális projektek

 • ELECTRA H2020-NMBP-BIO-CN-2018

  Projekt címe: ELECTRA – Alacsony energia és vegyszer befektetésű, elektrokémiai alapú gyorsított bioremediáció (Electricity driven Low Energy and Chemical input Technology foR Accelerated bioremediation)

  Projekt weboldala: https://www.electra.site

  Program neve: H2020-NMBP-BIO-CN-2018

  Projekt típusa: RIA (kutatási és innovációs tevékenység)

  Támogató: European Union / European Commission

  Támogatási szerződés száma: 826244

  Projekt futamideje: 2019. 01. 01 – 2022. 12. 31

  Projekt típusa: konzorciális

  Projekt partnerek:

  Intézmény neve

  Rövid neve

  Ország

  1(Koordinátor) FACHHOCHSCHULE NORDWESTSCHWEIZ FHNW CH
  2 ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA DI BOLOGNA UNIBO IT
  3 POLYTECHNEIO KRITIS TUC GR
  4 UNIVERSITAT DE GIRONA UdG ES
  5 UNIVERSITEIT GENT UGent BE
  6 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA UNIRM IT
  7 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CNR IT
  8 HELMHOLTZ-ZENTRUM FUR UMWELTFORSCHUNG GMBH UFZ DE
  9 IEG – TECHNOLOGIE GMBH IEG DE
  10 BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM BME HU
  11 UNIVERSITAET DUISBURG-ESSEN UDE DE
  12 METFILTER SOCIEDAD LIMITADA METFI ES
  13 AVECOM AVEC BE
  14 REGENHU SA REGEN CH
  15 POTEN ENVIRONMENTAL GROUP CO., LTD. POTEN CN (Kína)
  16 EIDGENOSSISCHES DEPARTEMENT FUR VERTEIDIGUNG, BEVOLKERUNGSSCHUTZ UND SPORT VBS (DDPS) CH
  17 ENI S.p.A. ENI IT
  18 Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences (Beijing)  – kínai koordinátor IMCAS CN (Kína)
  19 Research Centre for Ecology and Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences (Beijing) RCEES CN (Kína)
  20 Nanjing University (Nanjing) NJU CN (Kína)
  21 University of Science and Technology, Chinese Academy of Sciences (Hefei) USTC CN (Kína)
  22 Nanjing Agricultural University NJAU CN (Kína)

   

  Összefoglaló:

  Az ELECTRA európai-kínai konzorciumban megvalósuló négy éves EU forrásból finanszírozott projekt, melynek célja elektrokémiai alapú, innovatív bioremediációs technológiák fejlesztése lépték-növelt kísérletekben és 4 technológia szabadföldi alkalmazása szennyezett környezeti elemek in situ remediációjára.

  Mivel világszerte elterjedt a szerves és szervetlen szennyezőanyagok, valamint a műtrágya/tápanyagok okozta szennyezettség, az ELECTRA projekt kifejezetten a szénhidrogének és származékaik, újonnan felmerült szennyezőanyagok, fémek és tápanyagok, valamint ezek keverékének szennyvizekből, szennyezett talajvízből, üledékből és talajból történő elektrokémiai alapú gyorsított eltávolítását tűzte ki célul.

  A következő szennyezőanyagok gyorsított eltávolítását tervezi megvalósítani a projekt az említett környezeti elemekből:

  1. Szénhidrogének (TPH: policiklikus aromás szénhidrogének és alkének) és azok halogénezett származékai (e.g. klórozott alifás szénhidrogének (CAHs), poliklórbifenolok (PCB, halogénezett aromások);
  2. Fémek (Sb, Pb, As, Hg, Cd, Zn);
  3. Tápanyagok (NH4+ és NO3-)
  4. Elterjedőben lévő mikroszennyező anyagok: antibiotikumok (e.g. fluoroquinolonok és szulfonamidek); égésgátlók és endokrin rendszert károsító vegyi anyagok (e.g. tetrabromobisfenol A és bisfenol A) és peszticidek (e.g. bromoxinil és propikonazol

  Az ELECTRA projekt biztosítja a tervezett biotechnológiák fenntarthatóságát a technológia életciklus elemzés (LCA) igényeinek megfelelő, költség-, valamint a környezeti hatás- és kockázat elemzésén keresztül.

  LCA-t alkalmazunk a technológiák környezeti aspektusainak felmérésére, kockázatfelmérést a tervezett szabadföldi kísérletek környezetében azonosított veszélyekre és expozíciókra, költséghatékonyság elemzést végzünk a technológiafejlesztés kezdeti fázisában és az eredményeket folyamatosan figyelembe vesszük a fejlesztés során.

  A technológiafejlesztés során szerzett tudást a technológia paraméterek, változók és eredmények tekintetében, integráljuk egy környezeti döntéstámogató rendszerbe, mely segít a hatékony bioremediációs technológia kiválasztásában.

  A BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia csoportja fő feladata a kísérletek ökotoxikológiai monitoringja.

  Kidolgozunk egy probléma-specifikus, komplex ökotoxikológiai módszer-együttest a szennyezőanyagok és keverékeik toxikus hatásának követésére a kifejlesztett bioremediációs technológiák alkalmazása előtt és után, különböző környezeti elemre (szennyezett talajban, talajvízben, üledékben, szennyvízben).

  A tesztorganizmusok minimum 3 trófikus szintet képviselnek, ezért az eredmények extrapolálhatók a teljes ökoszisztémára.

  A szennyezőanyagok akut, krónikus és genotoxikus hatásainak mérésére szabványmódszereket (ISO and OECD szabványok) vagy szennyezőanyag-specifikus módszereket tervezünk alkalmazni (például mikro-szennyezőanyagokra D. magna szívritmus teszt).

  A szennyezőanyag és szennyezett környezeti elem-specifikus ökotoxikológiai módszer-együtteshez az alábbi tesztorganizmusok kombinációit alkalmazzuk:

  Aliivibrio fischeri (vízi világító baktérium), Bacillus subtilis (talaj baktérium), Salmonella typhimurium (Ames-tesztre), Lemna minor (vízi növény), Sinapis alba és Triticum aestivum (szárazföldi növény), Tetrahymena pyriformis (protozoan), Daphnia magna (vízi rákféle), Heterocypris incongruens (üledéklakó ostracoda), Folsomia candida (talajlakó rovar), Enchytraeus albidus (giliszta).

  Talaj és üledékminták vizes kivonatait, valamint a teljes talajt/üledéket egyaránt teszteljünk DTA (direkt ökotoxikológiai teszt) alkalmazásával. A DTA segítségével kimutathatóak a kémiai módszerekkel nem mért/mérhető, de létező veszélyes összetevők.

  Részt veszünk a toxikus hatások értékelésében a technológia életciklus elemzése, a kockázatfelmérés, a költséghatékonyság felmérés során, valamint a környezeti döntéstámogató rendszer megvalósításában.

  A döntéstámogató rendszer segítségével optimalizálható a kifejlesztett biodegradációs technológia, költség és környezeti szempontból, mivel a rendszer kimutatja azokat a folyamatokat és anyagáramokat, amelyek erőteljesen befolyásolják a környezeti hatásokat és a költségeket.

   

   

   

  Posted at 2019-01-30 » By : » Categories : Aktuális projektek »
 • Metagenomikai módszerekre alapozott oltóanyagok kifejlesztése policiklikusos aromás szénhidrogének in-situ bioremediációjára, új online monitoring rendszer támogatásával (NKFIH 4283-1/2017VKE_17)

  Projekt címe: Metagenomikai módszerekre alapozott oltóanyagok kifejlesztése policiklikusos aromás szénhidrogének in-situ bioremediációjára, új online monitoring rendszer támogatásával

  Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

  Program neve: NKFIH „Versenyképességi és kiválósági együttműködések (VKE_17)”

  Pályázati azonosítószám: NKFIH 4283-1/2017VKE_17

  Projekt futamideje: 2018. 03. 01 – 2021. 02. 28

  Projekt típusa: konzorciális

  Projekt partnerek: ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft (konzorciumvezető)

  Fermentia Mikrobiológiai Kft. (konzorcium partner)

  ELTE (konzorcium partner)

  BME, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (konzorcium partner)

  Összefoglaló

  Ez a projekt egy úgynevezett metagenomikai fejlesztést céloz meg, azaz a természetes környezetből vett mintákban található örökítő anyagot vizsgál szennyezett talajok policiklikus aromás szénhidrogénjeinek lebontására molekuláris biológiai, metagenomikai, és klasszikus mikrobiológiai tudás összefonódásával.

  Posted at 2018-03-12 » By : » Categories : Aktuális projektek »
 • Baktériumok együttműködését befolyásoló ciklodextrin alapú csapdák (OTKA Kutatás)

                

                  

  Projekt címe: Baktériumok együttműködését befolyásoló ciklodextrin alapú  csapdák

  Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

  Program neve: OTKA kutatás

  Pályázati azonosítószám: NKFI 125093

  Projekt futamideje: 2017. 10. 01 – 2020. 09. 30

  Projekt típusa: Kutatás (nem konzorciális)

  Projekt partnerek: Cyclolab Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Kft. (Kutatóhely)

  BME, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (Közreműködő)

  Összefoglaló: A baktériumpopulációk egyedei közötti együttműködés tipikus formája a quorum sensing (QS), mely jelzőmolekulák kibocsátása és érzékelése útján ad információt a közösség tagjainak az egyedsűrűségről. Ez teszi lehetővé, hogy a baktériumok közösségként (kvázi többsejtű szervezetként) működjenek. Bizonyos sejtkoncentráció felett kezdődik a biofilmképzés, toxinok, virulenciafaktorok közös termelése, antibiotikumokkal szembeni ellenálló képesség (rezisztencia) kifejlesztése, egyes fajoknál fény kibocsátása (biolumineszcencia), stb. A QS a sejtsűrűségről folytatott kommunikáció. A Gram negatív baktériumok N-acil-L-homoszerinlaktonok (AHL), a Gram-pozitív baktériumok bizonyos peptidek kibocsátásával jeleznek. Kutatásunk célja a jelzőmolekulák megkötésére képes ciklodextrin (CD)-alapú csapdák kifejlesztése, hogy ezáltal gátoljuk a baktériumok együttműködését, pl. a biofilmképzést, fénykibocsátást, fertőzőképességét. Egy sor CD-származékot állítunk elő és próbálunk ki különféle bakteriális tesztekben: monomereket és polimereket, pozitívan és negatívan töltött származékokat, hosszabb-rövidebb alkilláncokkal, esetenként fluoreszkáló csoportokkal is dekorálva.
  Kifejlesztünk egy egyszerű szűrővizsgálatot a fényt kibocsátó A. fischeri baktériummal, és ezzel tanulmányozzuk első lépésben a különféle CD-származékokat.
  Kölcsönhatás-vizsgálatokat is végzünk, hogy mélyebben értsük a CD-alapú csapdák működését, és hogy találjunk különösen hatékony származékokat a gyűrű üregének mérete, töltése, a szubsztituensek minősége és száma tekintetében.

  Posted at 2018-02-27 » By : » Categories : Aktuális projektek »
 • Bioszén felületkémiai és fizikai jellemzőinek talajbiológiai hatásai különböző bioszén-talaj rendszerekben (OTKA Kutatás)

  Projekt címe: Bioszén felületkémiai és fizikai jellemzőinek talajbiológiai hatásai különböző bioszén-talaj rendszerekben

  Program neve: OTKA Kutatás

  Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

  Pályázati azonosítószám: NKFI120464

  Projekt futamideje: 2016.11.01 – 2019.10.31.

  Projekt típusa: Kutatás (nem konzorciális)

  Projekt partnerek: BME, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (Kutatóhely)

  Összefoglaló: A szakirodalomban jelenleg kevés információ lelhető fel a bioszén fizikai-kémiai tulajdonságainak talajközösségre gyakorolt hatásáról.
  Pályázatunk fő célja, ehhez kapcsolódva, kölcsönhatások elemzése és összehasonlító értékelése különböző bioszén-talaj rendszerekben, különös tekintettel a bioszén felületkémiai valamint fizikai jellemzőinek  talajbiótára gyakorolt hatásaira. Olyan alapfolyamatok felderítését célozzuk meg, amelyekkel a bioszén befolyásolja a talaj tápanyag- és vízgazdálkodását, szerkezeti jellemzőit továbbá élőhely funkciójának ellátását a mikroorganizmusok, növényi gyökerek és talajlakó állatok számára.

  Posted at 2017-12-11 » By : » Categories : Aktuális projektek »
 • „SCALE” Szkandium vegyületek és szkandium alumínium ötvözetek előállítása európai fémipari melléktermékekből (H2020-EU.3.5.3)

  Projekt címe: „SCALE” Szkandium vegyületek és szkandium alumínium ötvözetek előállítása európai fémipari melléktermékekből (Production of Scandium compounds and Scandium Aluminum alloys from European metallurgical by- products)

  Program neve: H2020-EU.3.5.3

  Támogató: Európai Unió

  Pályázati azonosítószám: ID: 730105

  Projekt futamideje: 2016.12.01. – 2021.05.31.

  Projekt típusa: konzorciális

  Projekt partnerek: Konzorcium: http://cordis.europa.eu/project/rcn/206331_en.html

  Összefoglaló: 

  A projekt fő célkitűzése az Európai Unió területén található, nagy szkandium tartalmú hulladékok, kiemelten 100-150ppm Sc-ot tartalmazó vörösiszap (alumíniumgyártás hulladéka), valamint 50-100 ppm Sc-ot tartalmazó savas TiO2 gyártási hulladék hatékony hasznosítása Sc kinyerésre. Ezek a szkandium tartalmú hulladékok hatékony technológiai megoldásokkal, hozzájárulhatnak a repülőgépgyártó és a high-tech ipar számára nélkülözhetetlen Sc igény kielégítésére EU szinten. A cél elérése érdekében a projekt innovatív technológiákat fejleszt az említett hulladékokban található Sc kinyerésére, továbbá Sc-Al ötvözet gyártására. A technológiafejlesztés mellett fontos szerepet kap ezen technológiák műszaki, gazdasági és környezethatékonyságának értékelése laboratóriumi és ipari léptékben is.

  A szkandium ritkaföldfém, amit bár kis mennyiségben használunk, stratégiai nyersanyaga a modern járműiparnak, emellett a légi, a telekommunikációs ágazatokban, a világítástechnikában és a 3D nyomtatásban is kulcsfontosságú.

  Ugyanakkor, a szkandium termelés jelenleg Ázsiára és Oroszországra korlátozódik. Európában nincs szkandium termelő ipar, viszont sok olyan iparág van, mely Sc tartalmú ipari hulladékot termel. A SCALE projekt kiemelt célkitűzése egy szkandium forrásláncot biztosítani EU szinten az európai repülőgépgyártás és high-tech ipar számára, ezáltal pedig hozzájárulni a nyersanyagimport csökkentéséhez.

  A BME csoport részt vesz a kifejlesztett technológiák fenntarthatóságának felmérésében, valamint az európai szkandium kinyerés- feldolgozóipar alapjainak létrehozásában.

  A fenntarthatóság felmérése témán belül, csoportunk értékeli a technológiák, a használt vegyi anyagok, a termékek, melléktermékek, hulladékok környezeti hatásait direkt kontakt ökotoxikológia tesztek alkalmazásával, továbbá részt vesz a technológiák életciklus elemzésében.

  Kutatócsoportunk kiemelt feladata továbbá a pályázat keretében – az európai szkandium tartalmú hulladékok/melléktermékek nyilvántartását célozva – létrehozni a szkandium tartalmú hulladékok környezetvédelmi adatbázisát az ENFO-MOKKKA adatbázisba illesztve.

  Weboldal: http://scale-project.eu/

  Posted at 2017-12-11 » By : » Categories : Aktuális projektek »