huen

Friss hírek

 • Csoportunk egyik tagja, Fekete Kertész Ildikó, 2. díjat nyert a BME-Élet és Tudomány folyóirat közös ismeretterjesztő cikkpályázatán

  Sok szeretettel gratulálunk Fekete Kertész Ildikó, egyetemi adjunktusnak, csoportunk tagjának, aki második díjat nyert oktató-kutatói kategóriában a nanorészecskék környezettoxikológiája témában, a Pro Progressio Alapítvány, valamint az Élet és Tudomány folyóirat közös szervezésében meghirdetett publikációs pályázaton, melynek eredményhirdetése 2022. június 20-án volt.

  A díjazott cikk címe: Fekete-Kertész Ildikó – Bolhából elefántot? Nanorészecskék környezettoxikológiája

  A felhívásra oktatók, kutatók és hallgatók is pályázhattak, akik az érdeklődési területüknek megfelelő kutatásaikat mutathatták be írott formában. A szervezők olyan ismeretterjesztő anyagokat vártak, amelyekben a pályázók közérthető módon mutatják be saját kutatásuk célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit, valamint a tudományos vagy gyakorlati hasznosíthatóság lehetőségét.

  A díjazott írások az Élet és Tudományban jelennek meg, a nyertesek, kutatási tevékenységük további eredményes folytatása érdekében, díjazásban (ösztöndíjban) részesültek.

  Posted at 2022-06-22 » By : » Categories : Friss hírek »
 • Csoportunk bemutatkozik 2022. június17-én a BME által szervezett 1. BME Kompetenciavásár eseményen (I. BME Competence Fair)

  A személyes és online részvételt egyaránt lehetővé tevő Competence Fair, egy nemzetközi matchmaking rendezvény, melyet a BME első alkalommal rendez meg idén, június17-én.

  A rendezvényen magyar és külföldi akadémiai és ipari partnerek egyaránt részt vehetnek.

  A rendezvény fő célja bemutatni a műegyetemi kutatók eredményeit és kompetenciáit/képességeit, és segíteni a pályázati együttműködésekhez vezető nemzetközi partnerkeresést különböző programok szervezésével és egy networking applikáción keresztül.

  A Kompetenciavásár az alábbi lehetőségeket kínálja:

  • személyes vagy online részvétel a pitching szekcióban (3 perces prezentáció) – a prezentációkat online streamelik és a rendezvényt követően is elérhetővé teszik
  • részvétel a tematikus breakout szekciókban (ezek listája a honlapon található)
  • az eseményhez kapcsolódó networking applikációban (Whova) a projekt eredményeinek bemutatása discussion groupban, meetup szervezése

  Csoportunkat (Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Csoport  – KMBCS), 3 perces előadásban, Dr. Feigl Viktória fogja bemutatni a 2. Pitching szekcióban.

  További információ, program és a részvételhez szükséges regisztráció erről az oldalról érhető el: https://innovacio.bme.hu/innovacios-nap/

  Regisztrációt követően hozzáférést kapnak a networking applikációhoz.

   

   

  Posted at 2022-06-14 » By : » Categories : Friss hírek »
 • Csoportunk által publikált tudományos cikkek a 2021-2022. közötti időszakban

   

  Együttműködve csoportunk tagjaival, valamint hazai és külföldi kutatókkal, a 2021-2022-es időszakban, több rangos, tudományos folyóiratban jelentettük meg kutatási eredményeinket:

  • Berkl, Z.; Fekete-Kertész, I.; Buda, K.; Vaszita, E.; Fenyvesi, É.; Szente, L.; Molnár, M. (2022) Effect of Cyclodextrins on the Biofilm Formation Capacity of Pseudomonas aeruginosa PAO1. Molecules, 27, 3603. https://doi.org/10.3390/ molecules27113603

   

  • Kerekes, I. K., Pusztai, Éva, Feigl, V., Kemény, S. (2022) Acute Ecotoxicological Effects of Bauxite Residue Addition on Mortality and Motion-frequency of Dendrobaena veneta and Enchytraeus albidus (Annelida) in Three Types of Soils, Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 66(3), 512–524. https://doi.org/10.3311/PPch.19868

   

  • Németh, I., Molnár, S., Vaszita, E., Molnár, M. (2021) The Biolog EcoPlate™ Technique for Assessing the Effect of Metal Oxide Nanoparticles on Freshwater Microbial Communities, Nanomaterials , 11(7), 1777. https://doi.org/10.3390/nano11071777

   

  • Farkas, E., Feigl, V., Vaszita, E., Uzinger, N., Rékási, M., Gruiz, K., Molnár, M. (2021) Screening and Ranking Methodology Applied to Biochars Aimed at Acidic and Calcareous Sandy Soil Improvement, Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 65(3), 361-377. https://doi.org/10.3311/PPch.17163

   

  • Hirsch, E., Pantea, E., Vass, P., Domján, J., Molnár, M., Suhajda, Á., Andersen, S. K., Vigh, T., Verreck, G., Marosi, Gy. J. et al. (2021) Probiotic bacteria stabilized in orally dissolving nanofibers prepared by high-speed electrospinning, Food and Bioproducts Processing, 128, 84-94, 11 p. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2021.04.016

   

  Posted at 2022-05-17 » By : » Categories : Friss hírek »
 • Csoportunk doktoranduszai díjat nyertek a XXV. Jubileumi Tavaszi Szél Konferencián, Pécsen

  Szeretettel gratulálunk csoportunk doktorandusz hallgatóinak, akik részt vettek és díjat kaptak a 2022. május 6-8. között, Pécsen megrendezett XXV. Jubileumi Tavaszi Szél Konferencián.

  A rendezvény a magyar, valamint a határon túli doktoranduszok és fiatal kutatók számára nyújtott lehetőséget kutatási eredményeik bemutatására, továbbá személyes és szakmai együttműködések kialakítására. A résztvevők előadás vagy poszter formájában mutathatták be tudományos eredményeiket angol és magyar nyelven.

  A kutatási tématerületeknek megfelelően az előadásokat az absztraktok bírálatát követően 21 tudományos szekcióba, és mintegy 61 különböző alszekcióba sorolták. A szóbeli szekciók mellett 2 poszterszekció volt, melyet poszterséta keretében tekinthettek meg az érdeklődők. A rendezvényre végül több, mint 500 előadó érkezett, és további 90 főt hallgatóságként fogadhattak.

  Doktoranduszaink az alábbi 2 előadással vettek részt a tudományos szóbeli szekció két különböző alszekciójában, ahol előadásaikkal I. és II. díjat nyertek az alábbiak szerint:

  Orvosi molekuláris biológia alszekció:

  Berkl Zsófia (I. díj): Ciklodextrinek bakteriális kommunikációra gyakorolt hatásának vizsgálata Chromobacterium violaceum modellrendszerben (Témavezető: Dr. Molnár Mónika)

  Biotechnológia és mikrobiológia alszekció

  Németh Imre (II. díj): Nanorészecskék ökotoxikológiai vizsgálata eltérő tesztrendszerekkel (Témavezető: Dr. Molnár Mónika)

   

  A poszter szekcióban további 2 doktoranduszunk mutatta be eredményeit, ahol Márton Rita posztere I. díjat, Molnár Szabina posztere pedig II. díjat nyert:

  Poszter szekció 2.

  Márton Rita (I. díj): Candida boidinii biofilmképzésének vizsgálata és potenciális kvórum érzékelő molekulák hatásának felmérése a folyamatra (Témavezető: Dr. Molnár Mónika)

  Poszter szekció 1.

  Molnár Szabina (II. díj): Bükkfa alapú bioszén minősítése és alkalmazhatóságának vizsgálata homoktalajon (Témavezető: Dr. Molnár Mónika)

   

   

   

  Posted at 2022-05-16 » By : » Categories : Friss hírek »
 • Csoportunk egyik hallgatója, Buda Kata, részt vett a BME VBK által szervezett TDK konferencián, 2021. november 16-án

  Csoportunk egyik hallgatója, Buda Kata, részt vett a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara által szervezett TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁN, 2021. november 16-án, a BIOKÉMIA, BIOTECHNOLÓGIA ÉS ÉLELMISZER-TUDOMÁNY SZEKCIÓ-ban.

  A TDK dolgozat címe: Bakteriális kommunikáció befolyásolása ciklodextrinekkel Pseudomonas aeruginosa modellrendszerben – motilitás és biofilmképzés vizsgálata

  Témavezető: Dr. Molnár Mónika, egyetemi docens, BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

  A TDK konferencia programja megtekinthető az alábbi oldalon: https://www.ch.bme.hu/document/2807/original/TDK-Konferencia_2021.pdf

  Posted at 2021-12-09 » By : » Categories : Friss hírek »
 • Részt vettünk az ICEEM11 konferencián (Muttenz, Svájc, 2021. szeptember 08-10.) egy online előadással

   

  2021. szeptember 8-10. között csoportunk újra képviseltette magát  a kétévente megrendezésre kerülő  ICEMM11 konferencián (11. Nemzetközi Környezetmérnöki és Környezetmenedzsment Konferencia – International Conference on Environmental Engineering and Management), melyen egy on-line előadással vettünk részt. Az előadó, Dr. Feigl Viktória, bemutatta komplex környezeti mintákon  direkt mutagenitási tesztek eredményeit. Az előadás összefoglalója megjelent a konferencia kötetben, melyben alábbi adatokkal szerepel:

  Rita Márton, Viktória Feigl, Ildikó Fekete-Kertész, Mónika Molnár: DIRECT MUTAGENICITY TESTING AS PART OF THE ECOTOXICITY TEST BATTERY FOR THE ASSESSMENT COMPLEX ENVIRONMENTAL SAMPLES, 2021, 11th International Conference on Environmental Engineering and Management, ICEEM11, 8 – 10 SEPTEMBER 2021 MUTTENZ, SWITZERLAND, Book of abstracts, 231-232, ECOZONE Publishing House, Iasi, ISSN 2457-7049, ISSN-L 2457-7049

  Ebben az évben az ICEEM11 célja egy olyan platform létrehozása volt, mely elősegíti a nemzetközi tudományos disszeminációt, valamint a multidiszciplináris kutatást és együttműködést a következő  szlogen figyelembevételével :”Környezetmérnökség egy Tiszta és Egészséges Bolygóért” (Environmental Engineering for a Clean and Healthy Planet).

  A konferencia programja, a szervezőkről és a további részletekről szóló információk megtekinthetők a konferencia weboldalán: http://iceem.ro/

  Posted at 2021-11-30 » By : » Categories : Friss hírek »
 • Interjú készült Dr. Feigl Viktóriával, csoportunk egyik agilis kutatójával, a BME „HORIZON EUROPE keretprogram 2021-2027” weboldalán

  A sikertörténetek között, interjú készült a BME „HORIZON EUROPE keretprogram 2021-2027” weboldalánDr. Feigl Viktóriával, a SCALE H2020 projekt, BME-s kutatócsoportjának vezetőjével, a 2021. május 31-én lezárult SCALE projektről.

  Az interjú elérhető az alábbi URL-en:

  https://horizon.bme.hu/wp-content/uploads/2021/07/horizon-europe-01.pdf

  Az interjú témája, a  SCALE Projekt  célkitűzései, a BME kutatóinak szerepe, feladatai a projektben és a projekt eredményei.

  Az interjú célja motiválni és lelkesíteni a fiatal kutatókat arra, hogy komoly munkával, nyitottsággal, bátran fejlesszék szakmai tudásukat és ismertessék azt nemzetközi fórumokon is, ezáltal elősegítve a tudományos kapcsolatépítést nemzetközi szinten, mely fontos előfeltétele annak, hogy részt vehessenek európai kutatási pályázati konzorciumokban.

  Gratulálunk Vikinek a sikeres, inspiráló interjúhoz!

  Posted at 2021-08-03 » By : » Categories : Friss hírek »
 • 2021. május 31-én sikeresen lezárult a H2020-EU.3.5.3 program által finanszírozott, több mint 4 éves kutatás-fejlesztési, konzorciális SCALE projektünk.

  Az EU Kutatás és Innováció H2020-EU.3.5.3 programja által támogatott  SCALE projekt (Szkandium vegyületek és szkandium alumínium ötvözetek előállítása európai fémipari melléktermékekből) sikeresen lezárult 2021. május 31-én.

   

  A SCALE fő eredményei:

  Posted at 2021-07-12 » By : » Categories : Friss hírek »
 • Márton Rita, PhD hallgatónk, Richter Talentum Kiválósági PhD ösztöndíjat nyert

  Sok szeretettel gratulálunk Márton Rita PhD hallgatónknak, aki sikerrel pályázott a Richter Talentum Kiválósági ösztöndíjára  PhD kutatási munkájának támogatására a „Gombák kvórum érzékelésének befolyásolása ciklodextrinekkel” témában.

  Posted at 2021-03-03 » By : » Categories : Friss hírek »
 • Popular Science cikk az ajkai katasztrófa kapcsán

  Angliai kollégánk, William Mayes, az angliai Hull-i egyetemről, nyilatkozik a 2010-es ajkai vörösiszap katasztrófa tanulságairól a 2021. február 15-én, a Popular Science (népszerűsített tudomány) weboldalon megjelent rövid cikkben.

  Posted at 2021-03-03 » By : » Categories : Friss hírek »