huen

A BME Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoportjának bemutatkozása

A BME Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoportja több mint 25 éve foglalkozik környezeti kockázatmenedzsmenttel, azaz a környezeti kockázat felmérésével és a környezeti kockázatot csökkentő technológiák kifejlesztésével. A kutatócsoport tagjai sokrétű tapasztalattal rendelkeznek a vegyi anyagok kvantitatív környezeti kockázatfelmérése és a talaj és víz tesztelésére alkalmazható környezettoxikológiai tesztmódszerek fejlesztése terén. A csoport másik fontos kutatási területe a szerves szennyezőanyagokkal és fémekkel szennyezett területek átfogó környezeti kockázatmenedzsmentje és új környezetbarát remediációs technológiák fejlesztése. A kutatócsoport hozta létre a dinamikusan bővülő KÖRINFO környezetvédelmi tudásbázist, adatbázist és döntéstámogató rendszert, melynek célja, hogy az évek során felhalmozott tudás mindenki számára könnyen elérhetővé váljon.

A Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia Kutatócsoport a környezeti kockázatfelmérés és a talajremediáció kutatásának központja Magyarországon. Referencia munkái között szerepel különböző partnerekkel együttműködve több szénhidrogénnel szennyezett terület bioremediációja például ciklodextrinnel intenzifikált bioremediációval, a gyöngyösoroszi ércbánya terültének környezeti kockázatfelmérése és kémiai stabilizálással kombinált fitoremediációs technológia kidolgozása, az ajkai vörösiszap katasztrófa környezeti kockázatfelmérése, ciklodextrin alapú víztisztítási technológiák kidolgozása, valamint hulladékkal történő talajjavítási technológiák és hulladéklerakók letakarására alkalmas hulladék alapú termesztőközegek kialakítása.

A környezeti kockázatfelméréshez integrált monitoring módszeregyütteseket dolgoztak ki, melynek részeként külön hangsúlyt kapnak a talaj mikrobiológiai és környezettoxikológiai módszerek, melyekkel a szennyezőanyagok valós kockázata jellemezhető. A csoport nevéhez fűződik több direkt kontakt talajteszt és szubletális végpontot alkalmazó víztoxikológiai teszt kifejlesztése bakteriális (pl. Aliivibrio fischeri, Salmonella typhimurium mutagenitási teszt), növényi (pl. Lemna minor), valamint egysejtű (pl. Tetrahymena pyriformis) és többsejtű (pl. Daphnia magna, Heterocypris incongruens, Folsomia candida – Collembola) állati tesztorganizmusokkal.

A BME-n folyó biomérnök és környezetmérnök képzés oktatási feladataiba a csoport a környezeti kockázatmenedzsment, talajremediáció, talajvédelem, környezeti mikrobiológia, környezettoxikológia témájú tárgyak oktatásával, valamint egyéni feladatok, szakdolgozatok és diplomamunkák kapcsán vesz részt.