huen

Dr. Farkas Éva

Posztdoktor

Dr. Farkas Éva

Posztdoktor

Farkas Éva vagyok, biomérnök BSc-t és MSc-t végeztem a BME-n. A kutatócsoporttal a Szakdolgozatom elkészítése során ismerkedtem meg, amikor ajkai vörösiszap talajjavításra történő felhasználását vizsgáltam. Nagyon szimpatikus volt a csoportban uralkodó légkör és munkamorál, így a mesterképzés alatt is itt végeztem az extra kutatómunkát és a Diplomamunkámat is itt készítettem el, melynek során ún. bioszenek talajjavító adalékanyagként való alkalmazását tűztem ki célul savanyú homoktalajok esetében a Terra Preta projekt keretén belül. A léptéknövelt technológiafejlesztés kezdeti stádiumában született meg a diplomám, melyet tovább vittem a doktori kutatásom témájául.

Kutatásom során számos különböző hulladék eredetű bioszenet vizsgáltunk meg integrált metodika segítségével, majd az eredményekre alapozva felállítottunk egy pontszámokon alapuló ranglistát. A három legjobban teljesítő bioszén terméket ezután laboratóriumi mikrokozmosz kísérletekben alkalmaztuk, melynek eredményeképpen kiválasztásra került az az egy, melyet kisparcellás szabadföldi kísérletekben is alkalmaztunk két modellterületen (Őrbottyán ill. Nyírlugos). A hosszú távú (2.5 éves) hatások feltérképezésén túl jelenleg a laboratóriumban mesterséges érlelési eljárásokkal modellezzük a különböző bioszenek időbeli változásait illetve vizes extraktumok készítésével próbáljuk becsülni a vízi ökoszisztémákra gyakorolt hatásaikat.

Részt veszek a kari oktatási teendők ellátásában (Mikrobiológia laborgyakorlat, Környezettoxikológiai laborgyakorlat, Környezettoxikológia előadás), illetve a kutatásomhoz kapcsolódóan számos diplomamunka és szakdolgozat elkészítése során láttam el konzulensi teendőket, a laborunkban dolgozó hallgatók munkáját pedig igyekszem segíteni.

A doktori kutatásom alatt számos konferencián vettem részt, továbbá több publikációt is készítettem, illetve vettem részt az elkészítésükben.
Az eddig megjelent publikációim az MTMT-n elérhetőek.