huen

Aktuális projektek

 • HUNPROTEXC: Fehérjetudomány és alkalmazásai nemzeti program

   

  Projekt címe: HUNPROTEXC: Fehérjetudomány és alkalmazásai nemzeti program

  Projekt weboldala: https://medinprot.chem.elte.hu/hu/hunprotexc/bemutatkozas

  Projekt azonosító: 2018-1.2.1-NKP-2018-00005

  Támogató: Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap, 2018-1.2.1-NKP

  Kategória: Versenyképességi és kiválósági együttműködések

  Program neve: 2018-1.2.1-NKP

  Alprogram: “E” alprogram: Fehérjetudomány és alkalmazásai Nemzeti Program

  Projekt futamideje: 2019. 03. 01 – 2023. 02. 28

  Projekt típusa: konzorciális

  Projekt partnerek: ELTE (konzorciumvezető), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, MTA Természettudományi Kutatóközpont

  Összefoglaló: 

  A program a HUNgarian Integrated PROTein Science Program, Centre of EXCellence (röviden: HunProtExc) egyedülálló és új kezdeményezés Magyarországon, amelynek céljai:
  1) Különböző szakértelem és kutatási területek összekapcsolása a fehérjetudomány területén, a hálózat inicializálása és támogatása.
  2) A versenyképes kutatási együttműködés fogalmának adaptálása, támogatása és az eredmények terjesztése.
  3) A fehérjetudomány kutatási területeinek szinergiája a további tudományos kiválósággal azáltal, hogy elősegíti a neves tudósok együttműködő kutatását az orvosbiológiával, a környezetvédelemmel / technológiával és a legkorszerűbb műszerezéssel (Synergy Modules) kapcsolatos témákban.
  4) Lehetőségek biztosítása fiatal kutatók számára (Start-up Modules).
  5) A kritikus tudományos tömeg kialakításának kezdeményezése a 3 részt vevő intézmény közös Buda-campusán.
  6) Fehérjetudományi tudásközpont (Integrated Protein Facility, IPF) létrehozása, ahol az alap- és fejlett kutatás-fejlesztés mellett a rekombináns fehérjetermelés is elérhető lesz.

  A program által érintett kutatási témák közé tartoznak olyan élvonalbeli kutatások, mint a rák, allergia, stroke (komplementrendszer), cukorbetegség, Alzheimer és Parkinson betegségek, Frank-Ter Haar szindróma, nem öregedő (csíravonal és daganat) sejtvonalak feltárása, proteomika, valamint az enzimatikus helyreállítás (környezetvédelem) stb. mindez fontos felfedezésekhez vezethet. A fiatal tehetségek képzése, mint tudományos kiválóságunk egyik fő célja, nagyobb hangsúlyt kap az MSc és PhD programok fejlesztése, a gyógyszer-biotechnológia szakosodásának támogatása, új fehérjetudományi kutatási kurzusok létrehozása révén az egyetemeken, mind magyarul és angolul.

  A projekt vezetőit évekig tartó tudományos partnerség és sikeres kutatási együttműködés köti össze (https://medinprot.chem.elte.hu/hunprotexc), Perczel András (vegyész), G. Vértessy Beáta (biokémikus), Buday László (orvos és molekuláris biológus) és Nyitray László (biológus) professzorok készen állnak arra, hogy magas színvonalú új kihívásokkal nézzenek szembe.

  A KMBCS csoport, a környezetbarát, hatékony oltóanyagokat alkalmazó remediációs eljárások megalapozását és kidolgozását képező kutatásban vesz részt.

  A kutatás célja nehezen bontható szénhidrogénekkel szennyezett talajok kezelésére hatékony bioremediációs eljárás megalapozása specifikus bontóképességű mikroorganizmusokkal és enzimekkel. A kutatás első fázisában felmértük különböző nehezen bontható szénhidrogénekkel (pl. policiklusos aromás szénhidrogénekkel (PAH)) szennyezett területekről származó talajok biológiai aktivitását, kialakítottunk egy biológiai módszeregyüttest, mely támogatja ezen szennyezett területek környezeti kockázatának jellemzését és egyben a biodegradáción alapuló bioremediációs technológiák tervezését. A szennyezett talajminták vizsgálatára és a szakirodalomra alapozva kiválasztottuk kísérleti céljainkhoz a potenciális PAH-bontó enzimeket.

  HunProtExc poszter

   

  Posted at 2022-05-27 » By : » Categories : Aktuális projektek »
 • ELECTRA H2020-NMBP-BIO-CN-2018

  Projekt címe: ELECTRA – Alacsony energia és vegyszer befektetésű, elektrokémiai alapú gyorsított bioremediáció (Electricity driven Low Energy and Chemical input Technology foR Accelerated bioremediation)

  Projekt weboldala: https://www.electra.site

  Program neve: H2020-NMBP-BIO-CN-2018

  Projekt típusa: RIA (kutatási és innovációs tevékenység)

  Támogató: European Union / European Commission

  Támogatási szerződés száma: 826244

  Projekt futamideje: 2019. 01. 01 – 2022. 12. 31

  Projekt típusa: konzorciális

  Projekt partnerek:

  Intézmény neve

  Rövid neve

  Ország

  1(Koordinátor) FACHHOCHSCHULE NORDWESTSCHWEIZ FHNW CH
  2 ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA DI BOLOGNA UNIBO IT
  3 POLYTECHNEIO KRITIS TUC GR
  4 UNIVERSITAT DE GIRONA UdG ES
  5 UNIVERSITEIT GENT UGent BE
  6 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA UNIRM IT
  7 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CNR IT
  8 HELMHOLTZ-ZENTRUM FUR UMWELTFORSCHUNG GMBH UFZ DE
  9 IEG – TECHNOLOGIE GMBH IEG DE
  10 BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM BME HU
  11 UNIVERSITAET DUISBURG-ESSEN UDE DE
  12 METFILTER SOCIEDAD LIMITADA METFI ES
  13 AVECOM AVEC BE
  14 REGENHU SA REGEN CH
  15 POTEN ENVIRONMENTAL GROUP CO., LTD. POTEN CN (Kína)
  16 EIDGENOSSISCHES DEPARTEMENT FUR VERTEIDIGUNG, BEVOLKERUNGSSCHUTZ UND SPORT VBS (DDPS) CH
  17 ENI S.p.A. ENI IT
  18 Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences (Beijing)  – kínai koordinátor IMCAS CN (Kína)
  19 Research Centre for Ecology and Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences (Beijing) RCEES CN (Kína)
  20 Nanjing University (Nanjing) NJU CN (Kína)
  21 University of Science and Technology, Chinese Academy of Sciences (Hefei) USTC CN (Kína)
  22 Nanjing Agricultural University NJAU CN (Kína)

   

  Összefoglaló:

  Az ELECTRA európai-kínai konzorciumban megvalósuló négy éves EU forrásból finanszírozott projekt, melynek célja elektrokémiai alapú, innovatív bioremediációs technológiák fejlesztése lépték-növelt kísérletekben és 4 technológia szabadföldi alkalmazása szennyezett környezeti elemek in situ remediációjára.

  Mivel világszerte elterjedt a szerves és szervetlen szennyezőanyagok, valamint a műtrágya/tápanyagok okozta szennyezettség, az ELECTRA projekt kifejezetten a szénhidrogének és származékaik, újonnan felmerült szennyezőanyagok, fémek és tápanyagok, valamint ezek keverékének szennyvizekből, szennyezett talajvízből, üledékből és talajból történő elektrokémiai alapú gyorsított eltávolítását tűzte ki célul.

  A következő szennyezőanyagok gyorsított eltávolítását tervezi megvalósítani a projekt az említett környezeti elemekből:

  1. Szénhidrogének (TPH: policiklikus aromás szénhidrogének és alkének) és azok halogénezett származékai (e.g. klórozott alifás szénhidrogének (CAHs), poliklórbifenolok (PCB, halogénezett aromások);
  2. Fémek (Sb, Pb, As, Hg, Cd, Zn);
  3. Tápanyagok (NH4+ és NO3-)
  4. Elterjedőben lévő mikroszennyező anyagok: antibiotikumok (e.g. fluoroquinolonok és szulfonamidek); égésgátlók és endokrin rendszert károsító vegyi anyagok (e.g. tetrabromobisfenol A és bisfenol A) és peszticidek (e.g. bromoxinil és propikonazol

  Az ELECTRA projekt biztosítja a tervezett biotechnológiák fenntarthatóságát a technológia életciklus elemzés (LCA) igényeinek megfelelő, költség-, valamint a környezeti hatás- és kockázat elemzésén keresztül.

  LCA-t alkalmazunk a technológiák környezeti aspektusainak felmérésére, kockázatfelmérést a tervezett szabadföldi kísérletek környezetében azonosított veszélyekre és expozíciókra, költséghatékonyság elemzést végzünk a technológiafejlesztés kezdeti fázisában és az eredményeket folyamatosan figyelembe vesszük a fejlesztés során.

  A technológiafejlesztés során szerzett tudást a technológia paraméterek, változók és eredmények tekintetében, integráljuk egy környezeti döntéstámogató rendszerbe, mely segít a hatékony bioremediációs technológia kiválasztásában.

  A BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék, Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia csoportja fő feladata a kísérletek ökotoxikológiai monitoringja.

  Kidolgozunk egy probléma-specifikus, komplex ökotoxikológiai módszer-együttest a szennyezőanyagok és keverékeik toxikus hatásának követésére a kifejlesztett bioremediációs technológiák alkalmazása előtt és után, különböző környezeti elemre (szennyezett talajban, talajvízben, üledékben, szennyvízben).

  A tesztorganizmusok minimum 3 trófikus szintet képviselnek, ezért az eredmények extrapolálhatók a teljes ökoszisztémára.

  A szennyezőanyagok akut, krónikus és genotoxikus hatásainak mérésére szabványmódszereket (ISO and OECD szabványok) vagy szennyezőanyag-specifikus módszereket tervezünk alkalmazni (például mikro-szennyezőanyagokra D. magna szívritmus teszt).

  A szennyezőanyag és szennyezett környezeti elem-specifikus ökotoxikológiai módszer-együtteshez az alábbi tesztorganizmusok kombinációit alkalmazzuk:

  Aliivibrio fischeri (vízi világító baktérium), Bacillus subtilis (talaj baktérium), Salmonella typhimurium (Ames-tesztre), Lemna minor (vízi növény), Sinapis alba és Triticum aestivum (szárazföldi növény), Tetrahymena pyriformis (protozoan), Daphnia magna (vízi rákféle), Heterocypris incongruens (üledéklakó ostracoda), Folsomia candida (talajlakó rovar), Enchytraeus albidus (giliszta).

  Talaj és üledékminták vizes kivonatait, valamint a teljes talajt/üledéket egyaránt teszteljünk DTA (direkt ökotoxikológiai teszt) alkalmazásával. A DTA segítségével kimutathatóak a kémiai módszerekkel nem mért/mérhető, de létező veszélyes összetevők.

  Részt veszünk a toxikus hatások értékelésében a technológia életciklus elemzése, a kockázatfelmérés, a költséghatékonyság felmérés során, valamint a környezeti döntéstámogató rendszer megvalósításában.

  A döntéstámogató rendszer segítségével optimalizálható a kifejlesztett biodegradációs technológia, költség és környezeti szempontból, mivel a rendszer kimutatja azokat a folyamatokat és anyagáramokat, amelyek erőteljesen befolyásolják a környezeti hatásokat és a költségeket.

   

   

   

  Posted at 2019-01-30 » By : » Categories : Aktuális projektek »