huen

Diplomamunka témák

Témakör 1.

Környezetet szennyező anyagok káros hatásának mérése környezettoxikológiai tesztekkel

Téma: Ökotoxikológiai, mutagenitási, biodegradációs és bioakkumulációs biotesztek fejlesztése és alkalmazása. Új tesztorganizmusok, új végpontok és újfajta értékelési és interpretációs módszerek fejlesztése. A kidolgozott módszerek alkalmazása szennyezett vizek, üledékek és talajok jellemzésére, esettanulmányok. A környezettoxikológiai teszteredmények integrálása komplex, fizikai-kémiai és biológiai felmérések eredményeit tartalmazó felmérésbe.

Munka jellege: Élőlényekkel, pl. mikroorganizmusokkal, egysejtű és kisméretű állatokkal, növényekkel végzett laboratóriumi munka és adatok integrált értékelése.

Részletes témamegjelölés:

  • Mikroszennyező anyagok hatásának vizsgálata vízi tesztorganizmusokkal
  • Új, szubletális mérési végpontok fejlesztése állati tesztorganizmusokkal

 

Témakör 2.

Szennyezett területek kockázatának felmérését szolgáló metodikák fejlesztése

Téma: Szennyezett területek kockázatának felmérését szolgáló metodikák és a kockázatfelmérés finomítását szolgáló paraméterek, így a szennyezőanyag talajban történő megoszlásának, bonthatóságának, hozzáférhetőségének mérésére alkalmas metodikák fejlesztése.

Munka jellege: talajkémiai és talajbiológiai munka, kémiai analízissel, hatásmérésekkel és az adatok statisztikai értékelésével.

 

Témakör 3.

Környezeti kockázat csökkentésére alkalmas módszerek fejlesztése, verifikálása

Téma: Innovatív remediációs technológiák megismerése, fejlesztése és adatbázisba gyűjtése. Elsősorban környezetbarát talaj- és talajvízkezelési eljárások, in situ és ex situ talajremediálás, természetes biodegradáción, spontán biostabilizáción, különleges képességű mikroorganizmusok alkalmazásán alapuló technológiák, elsősorban szerves és szervetlen mikroszennyezőkkel szennyezett környezetre. A technológiák verifikálására alkalmas eljárások kidolgozása és a technológia-monitoring összehangolása a verifikáció adatigényével.

Munka jellege: Laboratóriumi mikrokozmosz és technológiai kísérletek, pilot és szabadföldi kísérletek kivitelezése, monitoringja, értékelése, technológia verifikáció.

 

Témakör 4.

Talajjavítási módszerek fejlesztése, verifikálása

Téma: Innovatív talajjavítási technológiák megismerése, fejlesztése és adatbázisba gyűjtése. Elsősorban környezetbarát, hulladékokat, melléktermékeket és hulladékból készült talajjavító anyagokat felhasználó eljárások fejlesztése. A technológiák verifikálására alkalmas eljárások kidolgozása és a technológia-monitoring összehangolása a verifikáció adatigényével.

Munka jellege: Laboratóriumi mikrokozmosz és technológiai kísérletek, pilot és szabadföldi kísérletek kivitelezése, monitoringja, értékelése, technológia verifikáció.

Részletes témamegjelölés:

  • Biochar (növényi hulladékból pirolízissel előállított bioszén) talajjavító hatásának vizsgálata
  • Hulladékok talajjavító hatásának vizsgálata

 

Az aktuális témák iránt kérjük érdeklődjön!

Dr. Molnár Mónikánál: mmolnar@mail.bme.hu

Dr. Feigl Viktóriánál: vfeigl@mail.bme.hu

Dr. Fekete-Kertész Ildikónál: fekete.kertesz.ildiko@mail.bme.hu