huen

Friss hírek

 • Dr. Ujaczki Éva megvédte doktori címét

  Dr. Ujaczki Éva 2017.12.20-án megvédte doktori címét a “Bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományok” tudományágban. Értekezésének címe: “Values in hungarian bauxite residue: utilization as soil ameliorant and as source of critical raw materials”.

  Az értekezéshez kapcsolódó tézisfüzet megtekinthető itt.

  Szívből gratulálunk a csoportunkban megszerzett legújabb doktori címhez!

  Posted at 2017-12-21 » By : » Categories : Friss hírek »
 • Részt vettünk a Magyar Ökotoxikológiai Társaság 2017-es konferenciáján

   

  Kutatócsoportunkból  Kerekes Ivett PhD hallgató és a BME Környezettoxikológia kurzusának hallgatói részt vettek a Magyar Ökotoxikológiai Társaság VII. (2017. november 24-i) konferenciáján. Nem csak nézőként mentünk, hanem ezúttal egy posztert vittünk magunkkal:

   

  Kerekes I., Majnovics Á. E., Hegyi V. D., Molnár M. és Feigl V.: Vörösiszap ökotoxikológiai hatása homoktalajokban közepes távú mikrokozmosz kísérletben

   

  A poszteren egy 7 hónapos talajjavítási- és kockázatfelmérési célú mikrokozmosz kísérlet ökotoxikológiai eredményeit mutattuk be, a konferencián pedig érdekes előadásokat hallhattunk többek között az epigenetikus hatásokról, a sokat vitatott glifozátról és formázószereiről, a neonikotionid rovarölő szerekről, de még a fonálférgekre ható fémekről gyűjtött adatok meta-analíziséről is!

  Posted at 2017-12-02 » By : » Categories : Friss hírek »
 • Egy éves a Scale projekt

  2017. november 30-án egy éves lett a Scale (Scandium Aluminium Europe) projekt. A konzorcium Rotterdamban tartotta az 1 éves megbeszélését közel 40 résztvevővel. A BME részéről Dr. Feigl Viktória, Vaszita Emese és Ujaczki Éva vettek részt a megbeszélésen. A második napon megtekintettük a TRONOX botleki titán dioxid gyárát is, hiszen a projekt egyik célkitűzése a gyártás során keletkező szűrőlepény újrahasznosítása a szkandium kinyerésével.

  A BME kutatócsoportja a projektben a környezeti hatások felmérésével, környezeti kockázatmenedzsmenttel, életciklus elemzéssel, valamint szkandium-tartalmú hulladékok környezetvédelmi adatbázisának létrehozásával (a MOKKKA-KÖRINFO adatbázisba illesztve) vesz részt. Az első munkaszakaszban a BME, az FHNW és a konzorciumi parterek részvételével elkészült a nyilvános beszámoló “Markus Lenz, Dirk Hengevoss, Éva Ujaczki, Emese Vaszita, Viktória Feigl: Environmental, health and safety characterization of processes for application case studies” címmel.

  Posted at 2017-12-02 » By : » Categories : Friss hírek »
 • CELSA kerekasztal beszélgetés

  2017. november 16-án Budapesten a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen került megrendezésre a CELSA, azaz “Central Europe Leuven Strategic Alliance” kerekasztal beszélgetése. A megbeszélésen részt vettek az együttműködő egyetemek, mint a KU Leuven (Belgium), a Charles University (Csehország), a University of Ljubljana (Szlovénia), a Semmelweis Egyetem és az ELTE képviselői.

  A megbeszélésen minden egyetemről bemutatásra került 1-1 sikeres H2020 projekt, melynek jelentős pozitív hatása van a társadalomra. A BME kiválasztott H2020 projektje a  Scale (Scandium Aluminium Europe) projekt lett, melyet Dr. Feigl Viktória mutatott be előadásában. A projekt célja szkandium (Sc) kinyerése hulladékokból és ezekből környezetbarát felhasználásokra alkalmas (pl. szilárd oxid üzemanyagcellában vagy Al-Sc ötvözetekben, melyek könnyebbek a hagyományosan a repülőgépekben felhasznált ötvözeteknél, így üzemanyag spórolható) vegyületek előállítása. Így a projekt jól alkalmazkodik az Európai Közösség Körkörös Gazdasági modelljéhez.

   

  Posted at 2017-12-02 » By : » Categories : Friss hírek »
 • Sikeres TDK szereplés

  A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán évente kerül megrendezésre a Tudományos Diákköri Konferencia. 2017-ben nagy sikerrel zárult a Kutatócsoport számára a megmérettetés: Major Mónika IV. éves BSc biomérnök hallgató Dr. Feigl Viktória témavezetésével a “Biokémia és Biotechnológia” szekcióban 2. helyezést ért el dolgozatával, melynek címe: “Mikrobiális aktivitás és közösségi szintű élettani profil vizsgálata vörösiszappal kezelt talajokban”. A kutatás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, OTKA PD 115871 anyagi támogatásával készült.

  Major Mónika emellett elnyerte az “American Society for Microbiology” különdíját is munkájáért.

  Posted at 2017-12-02 » By : » Categories : Friss hírek »
 • NSFC (Kína) és EC workshop biotechnológia témakörben

  Pekingben, Kínában került megrendezésre az Európai Unió (EC) és a Kínai Nemzeti Természeti Tudományos Alapítvány (National Natural Science Foundation of China, NSFC) közötti workshopra 2017. október 25-27 között. A munkaértekezlet témája az EC és az NSFC által közösen kiírt, EU-Kína együttműködésen alapuló pályázatok voltak biotechnológia témakörben. A workshopon Dr. Feigl Viktória vett részt Magyarország képviseletében az EC szakértőjeként.

  A megbeszélés két fő témaköre a H2020 pályázatok keretében a “CE-BIOTEC-04-2018: New biotechnologies for environmental remediation (RIA)” és a “CE-BIOTEC-05-2019: Microorganism communities for plastics bio-degradation (RIA)” kiírások voltak. Az “Új biotechnológiák a környezeti remediációban” témakörre 2018. április 25-i leadási határidővel lehet pályázni. További információ itt. A második témára 2018. októberében nyílik meg a pályázási lehetőség.

  A fotón a workshop résztvevői láthatóak.

  Posted at 2017-11-08 » By : » Categories : Friss hírek »
 • Sikeres látogatás Rennes-i Nemzeti Kémiai Főiskolán

  Kutatócsoportunk és a Rennes-i Nemzeti Kémiai Főiskola (École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes) egyik kutatócsoportja Dr. Lidia Favier vezetésével a 2017-2018-as évben Magyar-Francia Kétoldalú Tudományos és Technológiai Együttműködésben vesz részt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával. A kutatás témája “Innovatív technológia kifejlesztése és alkalmazása szerves mikro-szennyezőanyagok eltávolítására”.

  2017. október 15-20. között Dr. Molnár Mónika, Dr. Feigl Viktória és Dr. Fekete-Kertész Ildikó látogatáson vettek részt a francia kutatócsoportnál. Itt megismertük a L’Equipe Chimie et Ingénierie des Procédés kutatócsoport laboratóriumait és az ott folyó munkát, kiemelten a mikro-szennyezőanyagok analitikai vizsgálati módszereit és a velük szennyezett környezeti elemek kezelésének lehetőségeit.

  A továbbiakban ERASMUS+ program keretében tervezzük magyar és francia hallgatók cseréjét, valamint a közös kutatási eredmények publikálását.

  Posted at 2017-10-21 » By : » Categories : Friss hírek »
 • Részt vettünk az ICEEM09 konferencián, Bolognában

  A BME ABÉT Környezeti Mikrobiológia és Biotechnológia (KMBCS) csoportja 4 előadással vett részt a 9. Nemzetközi Környezetmérnöki és Környezetmenedzsment Konferencián (ICEEM09) Bolognában, 2017. szeptember 6. – 9. között.

  Ebben az évben a konferencia (ICEEM09), a gazdasági fejlődés új európai paradigmáira, a körkörös gazdaság és környezeti fenntarthatóság témára koncentrált, az alábbi 6 témakörben:

  1. Környezeti biotechnológia a körkörös gazdaságban
  2. Víz és szennyvíz: technológiák, visszaforgatás és értékesítés
  3. Fenntartható hulladékgazdálkodás, valamint fenntartható vegyi anyag, anyag, és energia felhasználás
  4. Fenntarthatóság felmérése és öko-innováció
  5. Új anyagok alkalmazása a környezetben és energia nyersanyaként
  6. A környezeti szennyezettség monitoringja és modellezése

  A ICEEM09 konferencia programja megtekinthető a csatolmányban és itt.

  A KMBCS csoport 3 bioszenes és 1 vörösiszapos témával vett részt a konferencián.

  • Molnár Mónika bemutatta a bioszenek előszűrésére, rangsorolására alkalmazott komplex felmérési metodikát az alábbi előadásban:
   “Mónika Molnár, Viktória Feigl, Emese Vaszita, Katalin Gruiz, Éva Farkas: Screening and ranking methodology applied to biochars aimed at soil improvement”
  • Farkas Éva ismertette az előszűrés eredményeként kiválasztott bioszenekkel végzett hosszú-távú talaj-mikrokozmosz kísérlet eredményeit az alábbi előadásban:
   “Éva Farkas, Viktória Feigl, Éva Ujaczki, Ildikó Fekete-Kertész, Mária Tolner, Emese Vaszita, Katalin Gruiz, Mónika Molnár: Microcosm incubation study for monitoring the mid-term effects of biochar on acidic sandy soil”
  • Vaszita Emese, beszélt a bioszén, mikrobiális oltóanyag és komposzt savanyú homoktalajra gyakorolt komplex hatásairól 60 napos tenyészedényes kísérlet alapján, az alábbi előadásban:
   “Mónika Molnár, Virág Kordisz, Emese Vaszita, Nikolett Uzinger, Márk Rékási, József Kutasi, Viktória Feigl, Mária Tolner, Katalin Gruiz, Éva Farkas: The effect of biochar combined with PGPR and compost on an acidic sandy soil – a pot experiment”
  • Feigl Viktória, mikrokozmosz kísérlet alapján beszélt a vörösiszap talajbiótára gyakorolt hatásáról homoktalajban, az alábbi előadásban:
   “Viktória Feigl, Ivett Kerekes, Éva Farkas, Mónika Molnár: The effect of red mud on the soil biota in sandy soils – a microcosm experiment”

  Posted at 2017-09-11 » By : » Categories : Friss hírek »